Sveiki atvykę į Tyrulių pagrindinės mokyklos tinklapį.  
 

 

 

Tyrulių pagrindinės mokyklos emblema

METODINĖ TARYBA 

Aušra Punytė – pradinių klasių mokytoja metodininkė- narė
Kristina Masiulienė- lietuvių kalbos mokytoja metodininkė - pirmininkė
Ona Paliulienė – biologijos vyresnioji mokytoja – narė
Salvinija Kimbirauskienė – muzikos vyresnioji mokytoja – narė
Daiva Babičienė – ikimokyklinės ugdymo grupės vyresnioji auklėtoja –narė

 KALBŲ METODINĖ GRUPĖ 

ANGELĖ ANTANAVIČIŪTĖ, vyresnioji spec. pedagogė- narė
KRISTINA MASIULIENĖ, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja- pirmininkė
EDITA ABROMAVIČIENĖ, anglų kalbos mokytoja- narė
RŪTA KURAITIENĖ, vyresnioji rusų kalbos mokytoja- narė
KRISTINA SANKAUSKIENĖ, vyresnioji logopedė- spec. pedagogė- narė
AUDRONĖ PILYPAITĖ, vyresnioji tikybos mokytoja- narė

 GAMTOS, TIKSLIŲJŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ METODINĖ GRUPĖ 

ILONA GRABAUSKIENĖ, chemijos mokytoja metodininkė - narė
INDRĖ NARUTAITĖ, matematikos vyresnioji mokytoja - narė
SVETLANA ELENAUSKIENĖ, istorijos vyresnioji mokytoja- narė
VIRGILIJA GUSTIENĖ, geografijos mokytoja- narė
ONA PALIULIENĖ, biologijos vyresnioji mokytoja- pirmininkė
KĘSTUTIS ŽILINSKAS, fizikos vyresnysis  mokytojas - narys

 PRADINIŲ KLASIŲ METODINĖ GRUPĖ 

AUŠRA PUNYTĖ, pradinių klasių mokytoja metodininkė –pirmininkė
DAIVA BABIČIENĖ, pradinių klasių mokytoja metodininkė- narė
JANINA DAMBRAUSKIENĖ, pradinių klasių vyresnioji mokytoja- narė
RIMA ZEMLICKIENĖ, priešmokyklinio ugdymo vyresnioji auklėtoja- narė
OLGA BATVENKOVA, pradinių klasių mokytoja metodininkė- narė

 MENŲ IR SPORTO METODINĖ GRUPĖ 

EGIDIJUS DAKNYS, kūno kultūros vyresnysis mokytojas- narys
SALVINIJA KIMBIRAUSKIENĖ, muzikos vyresnioji mokytoja- pirmininkė
GENĖ STUGIENĖ, dailės mokytoja metodininkė, technologijų vyresnioji mokytoja- narė
NAGLIS VILBIKAS, technologijų vyresnysis mokytojas- narys

KLASĖS AUKLĖTOJŲ METODINĖ GRUPĖ 

RIMA ZEMLICKIENĖ, ikimokyklinės grupės auklėtoja- narė
DAIVA BABIČIENĖ, 2 ir 4 klasių auklėtoja- pirmininkė
AUŠRA PUNYTĖ, 1 ir 3 klasių auklėtoja- narė
KRISTINA MASIULIENĖ, 5 ir 10 klasių auklėtoja – narė
EDITA ABROMAVIČIENĖ, 6 ir 7 klasių auklėtoja- narė
ANGELĖ ANTANAVIČIŪTĖ, 8 ir 9  klasių auklėtoja- narė