Sveiki atvykę į Tyrulių pagrindinės mokyklos tinklapį.  
 

 

 

Tyrulių pagrindinės mokyklos emblema

Radviliškio rajono Tyrulių pagrindinės mokyklos mokytojų sąrašas

Vardas, pavardė 

Mokomasis dalykas

Kvalifikacinė kategorija

Olga Batvenkova

Pradinės klasės

Pradinių  klasių mokytoja metodininkė

Ona Paliulienė

Biologija

Biologijos vyresnioji mokytoja

Kristina Masiulienė

Lietuvių kalba

Lietuvių kalbos  mokytoja metodininkė

Rūta Kuraitienė

Rusų kalba

Rusų kalbos vyresnioji mokytoja

Ilona Grabauskienė

Chemija, žmogaus sauga, gamta ir žmogus

Chemijos mokytoja metodininkė

Svetlana Elenauskienė

Istorija, pilietiškumo pagrindai, socialinė pedagogė

Istorijos vyresnioji mokytoja

Genė Stugienė

Dailė, technologijos

Dailės mokytoja metodininke, technologijų vyresnioji mokytoja

Naglis Vilbikas

Technologijos

Technologijų vyresnysis mokytojas

Salvinija Kimbirauskienė

Muzika

Muzikos vyresnioji mokytoja mokytoja

Virgilija Gustienė

Geografija

geografijos mokytoja

Audronė Pilypaitė

Tikyba

Tikybos vyresnioji mokytoja

Aušra Punytė

Pradinės klasės

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Egidijus Daknys

Kūno kultūra

Kūno kultūros vyresnysis mokytojas

Rima Zemlickienė

Ikimokyklinis ugdymas

Pradinių klasių vyresnioji mokytoja

Kristina Sankauskienė

Logopedė, specialioji pedagogė

Vyresnioji logopedė

Angelė Antanavičiūtė

Specialioji pedagogė, VI ir VII klasių auklėtoja

Vyresnioji specialioji pedagogė

Indrė Narutaitė

Matematika, informacinės technologijos, ekonomika ir verslumas

Vyresnioji matematikos mokytoja

Daiva Babičienė

Pradinės klasės

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

Edita Abromavičienė

Anglų kalba

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja

Kęstutis Žilinskas

Fizika

Fizikos vyresnysis mokytojas