Sveiki atvykę į Tyrulių pagrindinės mokyklos tinklapį.  
 

 

 

Tyrulių pagrindinės mokyklos emblema

 

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

Finansinės būklės ataskaita pagal 201 6m. birželio 30 d. duomenis.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

 

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

 

 

Finansinės būklės ataskaita 2016 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m.

Aiškinamasis raštas 2015m. gruodžio 31d.

Finansinės būklės ataskaita 2016 m.

Veiklos rezultatų ataskaita 2016 m. 

 

 

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. II ketvirčio

Aiškinamasis raštas 2015 m. II ketvirčio

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. II ketvirčio

Aiškinamasis raštas 2015 m. I ketvirčio

Finansinės būklės ataskaita 2015 m. kovo mėn. 31 d.

Veiklos rezultatų ataskaita 2015 m. kovo mėn. 31 d.

 

Aiškinamasis raštas 2014 m. gruodžio 31 d.

Finansinės būklės ataskaita už 2014 m.

Grynojo turto pokyčio ataskaita už 2014 m.

Pinigų srautų ataskaita už 2014 m.

Veiklos rezultatų ataskaita už 2014 m.

 

1. Finansinės būklės ataskaita 2014 m. kovo 31 d.

2. Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. kovo 31 d.

3. Aiškinamasis raštas 2014 m. kovo 31 d.

4. Finansinės būklės ataskaita 2014 m. birželio 30 d.

5. Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. birželio 30 d.

6. Aiškinamasis raštas 2014 m. birželio 30 d.

7. Finansinės būklės ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d.

8. Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d.

9. Aiškinamasis raštas 2014 m. rugsėjo 30 d.

10. Biudžeto įvykdymas 2014 m.