Sveiki atvykę į Tyrulių pagrindinės mokyklos tinklapį.  
 

 

 

Tyrulių pagrindinės mokyklos emblema

 

                                       

2015-2016 mokslo metų V-X klasių I pusmečio

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

           

Klasė

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

 

 

 

          10

1. Fizika

2. Matematika

3. Dailė

4. Istorija

5. Muzika

6. Biologija

7. Anglų kalba

 

1. Kūno kultūra

2. Lietuvių kalba

3. Geografija

4. Rusų kalba

5. Chemija

6. Anglų kalba

 

1. Informacinės technologijos

2. Fizika

3. Biologija

4. Matematika

5. Lietuvių kalba

6. Anglų kalba

7. --/ Pakartokime matematiką

1. Rusų kalba

2. Lietuvių kalba

3. Technologijos

4. Technologijos  /

     Karjeros planavimas

5. Pilietiškumo pagrindai

6. Istorija

7. Kūno kultūra

1. Tikyba

2. Lietuvių kalba

3. Chemija

4. Matematika

5. Klasė valandėlė

6. Lietuvių kalba

7. Etika

 

 

 

 

           9

1. Dailė

2. Fizika

3. Anglų kalba

4. Matematika

5. Istorija

6. Ekonomika ir verslumas

7. Biologija

1. Rusų kalba

2. Chemija

3. Kūno kultūra

4. Geografija

5. Anglų kalba

6. Technologijos

1. Anglų kalba

2. Matematika

3. Fizika

4. Lietuvių kalba

5. Istorija

6. Lietuvių kalba

 

1. Pilietiškumo pagrindai

2. Geografija

3. Lietuvių kalba

4. Rusų kalba

5. Matematika

6. Kūno kultūra

7. Informacinės technologijos

1. Tikyba

2. Muzika

3. Matematika

4. Lietuvių kalba

5. Klasės valandėlė

6. Chemija

7. Etika

 

 

 

 

             8

 

1. Matematika

2. Istorija

3. Fizika

4. Dailė

5. Anglų kalba

6. Muzika

1. Lietuvių kalba

2. Rusų kalba

3. Chemija

4. Kūno kultūra

5. Geografija

6. Lietuvių kalba

7. Žmogaus sauga / --

 

1. Fizika

2. Istorija

3. Lietuvių kalba

4. Anglų kalba

5. Matematika

6.  Biologija

 

 

1. Lietuvių kalba

2. Technologijos

3. Geografija

4. Kūno kultūra

5. Rusų kalba

6. Matematika

7. Rusų kalbos modulis / --

1. Matematika

2. Chemija

3. Lietuvių kalba

4. Anglų kalba

5. Klasės valandėlė

6. Tikyba

7. Chemijos modulis /

    Matematikos modulis

 

 

 

            7

 

1. Matematika

2. Istorija

3. Informacinės technologijos

4. Dailė

5. Anglų kalba

6. Muzika

 

1. Lietuvių kalba

2. Rusų kalba

3. Biologija

4. Kūno kultūra

5. Geografija

6. Lietuvių kalba

7. Žmogaus sauga / --

1. Fizika

2. Istorija

3. Lietuvių kalba

4. Anglų kalba

5. Matematika

6. Biologija

 

1. Technologijos

2. Technologijos

3. Geografija

4. Kūno kultūra

5. Rusų kalba

6. Lietuvių kalba

7. Rusų kalbos modulis / --

1. Matematika

2. Matematika

3. Lietuvių kalba

4. Anglų  kalba

5. Klasės valandėlė

6. Tikyba

7. -- / Matematikos modulis

 

 

 

             6

1. Anglų kalba

2. Dailė

3. Istorija

4. Muzika

5. Informacinės technologijos

6. Matematika

7. Matematikos modulis / -

  

1. Gamta ir žmogus

2. Kūno kultūra

3. Rusų kalba

4. Technologijos

5. Technologijos

6. Geografija

7. Anglų k. modulis /

    Žmogaus sauga

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

4. Istorija

5. Anglų kalba

6. Matematika

 1. Kūno kultūra

2. Matematika

3. Rusų kalba

4. Lietuvių kalba

5. Lietuvių kalba

6. Geografija

7. -/ Žaisdami mokomės

 

1. Lietuvių kalba

2. Anglų kalba

3. Tikyba

4. Gmta ir žmogus

5. Klasės valandėlė

 

 

 

          5

 

1. Anglų kalba

2. Dailė

3. Istorija

4. Muzika

5. Informacinės technologijos

6. Matematika

7. Matematikos modulis / --

 

 

1. Gamta ir žmogus

2. Kūno kultūra

3. Lietuvių kalba

4. Technologijos

5. Technologijos

6. -

7. Anglų k. modulis /

    Žmogaus sauga

 

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

4. Istorija

5. Anglų kalba

 

 

 

1. Kūno kultūra

2. Matematika

3. Matematika

4. Lietuvių kalba

5. Kūno kultūra

6. –

7. -- / Žaisdami mokomės

 

 

1. Lietuvių kalba

2. Anglų kalba

3. Tikyba

4. Gamta ir žmogus

5. Klasės valandėlė

 

            lyginė savaitė / nelyginė savaitė  (lyginė savaitė – pirmoji mokslo metų savaitė, lyginė metų savaitė pagal kalendorių)

 

  Pradinių klasių 2015-2016 m.m. I pusmečio

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 

Klasė

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

1

1. Lietuvių kalba

2. Kūno kultūra

3. Pasaulio pažinimas

4. Matematika

 

1. Matematika

2. Lietuvių kalba

3. Matematika

4. Muzika

5. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

2. Kūno kultūra

3. Lietuvių kalba

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

1. Lietuvių kalba

2. Kūno kultūra

3. Pasaulio pažinimas

4. Lietuvių kalba

1. Matematika

2. Tikyba

3. Matematika

4. Muzika

2

1. Matematika

2. Matematika

3. Kūno kultūra

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Muzika

4. Matematika

5. Pasaulio pažinimas

1. Lietuvių kalba

2. Anglų kalba

3. Lietuvių kalba

4. Muzika

1. Matematika

2. Lietuvių kalba

3. Kūno kultūra

4. Pasaulio pažinimas

5. Lietuvių kalba

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Anglų kalba

4. Tikyba/Etika

3

1. Lietuvių kalba

2. Kūno kultūra                         3. Pasaulio pažinimas

4. Anglų kalba

5. Matematika

6. Lietuvių kalba

1. Matematika

2. Lietuvių kalba

3. Matematika           

4. Muzika

1. Lietuvių kalba

2. Kūno kultūra

3. Lietuvių kalba

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

1. Lietuvių kalba

2. Kūno kultūra

3. Pasaulio pažinimas

4. Matematika

5. Lietuvių kalba

1. Anglų kalba

2. Tikyba

3. Matematika

4. Muzika

4

1. Matematika

2. Anglų kalba

3. Kūno kutūra

4. Dailė ir technologijos

5. Dailė ir technologijos

1. Lietuvių kalba

2. Lietuvių kalba

3. Muzika

4. Matematika

5. Pasaulio pažinimas

1. Lietuvių kalba

2. Anglų kalba

3. Lietuvių kalba

4. Muzika

1. Lietuvių kalba

2. Matematika

3. Kūno kultūra

4. Pasaulio pažinimas

 

1. Lietuvių kalba

2. Matematika

3. Lietuvių kalba

4. Tikyba/Etika

5. Kūno kultūra


 

2015-2016 m.m. I pusmečio I – X KLASIŲ

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO IR KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

Eil.

Nr.

Mokytojas

Veikla

Klasė

P

A

T

K

P

1.

 

Daiva Babičienė

 

Šokiai ir dainos

1-4

 

 

 

6 p.

(1val.)

 

Molinukas

1-4

 

 

 

 

6 p.

(1val.)

Lietuvių kalbos konsultacija

2,4

 

 

 

7 p./--

(0,5 val)

 

2.

Olga Batvenkova

Sporto

1-4

7 p.

(1val.)

 

 

 

 

„Obuolio draugai“

1-4

 

7 p.

(1val.)

 

 

 

Matematikos konsultacija

1,3

 

--/6 p.

(0,5 val)

 

 

 

2,4

 

 

 

-- /7 p.

(0,5 val)

 

3.

Kristina Masiulienė

Dramos

5-10

 

 

7 p.

(1val.)

 

 

Šokiai

5-10

 

 

 

 

7 p.

(1 val.)

4.

Indrė Narutaitė

kompiuterių

5-6

 

 

 

 

6 p.

(1val.)

Mokinių klubas

 „Tarp mūsų“

6-10

 

 

8 p.

(1val.)

 

 

5.

Virgilija Gustienė

Ekologų

5-10

 

 

 

7 p.

(1val.)

 

6.

Egidijus Daknys

Sporto

7-10

 

7 p.

(1val.)

 

 

 

7.

Salvinija Kimbirauskienė

Dainavimas

5-10

7 p.

(1val.)

 

 

 

 

8.

Edita Abromavičienė

Anglų kalbos konsultacija

2-4

6 p. / -- (0,5 val)

 

 

 

 

9.

Aušra Punytė

Lietuvių kalbos konsultacija

1,3

 

6 p. / --

(0,5 val)