Sveiki atvykę į Tyrulių pagrindinės mokyklos tinklapį.  
 

 

 

Tyrulių pagrindinės mokyklos emblema

Reorganizavimo sąlygų aprašas

Specialiosios pagalbos teikimo mokiniams mokykloje tvarka

Tėvų (globėjų) informavimo tvarka

Mokinių skatinimo ir drausminimo mokykloje tvarka

Nuostatos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems Tyrulių pagrindinės mokyklos mokiniams

Priėmimo į Radviliškio r. Tyrulių pagrindinę mokyklą tvarka

Informacija apie ŠSPC mažos vertės pirkimus.

2 procentų GPM (gautų pagal LR Labdaros ir paramos įstatymą) gavimo, apskaitos ir panaudojimo tvarkos aprašas.

Priedų, priemokų ir vienakrtinių piniginių išmokų skyrimo tvarka

Mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių organizavimo ir išleidimo į mokykloje organizuojamus renginius aprašas

Mokinių ekskursijų, išvykų, kelionių, turistinių žygių saugos ir sveikatos instrukcija

Mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarka

Vaiko individualios pažangos įsivertinimo tvarkos aprašas